Úvod

Hlavním cílem projektu je zvýšit návštěvnost česko-polského příhraničí v Euroregionu Nisa využitím potenciálu Jizerských hor a západní části Krkonoš. Naplnění tohoto cíle a naplnění specifického cíle prioritní osy bude dosaženo výstavbou nové rozhledny v Albrechticích v Jizerských horách, rekonstrukcí rozhledny na vrchu Tanvaldský Špičák a výstavbou vyhlídek v okolí města Szklarska Poręba.

Rozhledna na Světlém vrchu v Albrechticích v Jizerských horách bude vysoká 22,2 m. Rozhledna je navržena jako dřevostavba z lepeného dřeva. Půdorys rozhledny bude pravidelný osmiúhelník. Uvnitř rozhledny bude točité schodiště. Rozhledna bude umístěna na vrcholu Světlý vrch nad obcí Albrechtice v Jizerských horách nedaleko trasy Hřebenovky a dalších turistických tras.

Vyhlídková plošina rozhledny bude téměř kruhová o průměru 6,5 m. Zábradlí bude uchyceno na krajních trámech plošiny. Je navrženo tak, aby připomínalo ptačí hnízdo.

Rozhledna na Tanvaldském Špičáku je kamennou rozhlednou z roku 1909. Plánované opravy a stavební úpravy se týkají pouze věže rozhledny. Úpravy nezasahují ani do společných prostor s chatou či restaurací. Majitelem rozhledny je partner projektu Tělovýchovná jednota Bižuterie. Rekonstrukce rozhledny obsahuje rekonstrukci střechy. Dále bude provedena rekonstrukce vyhlídkového ochozu včetně zábradlí a betonových desek. Dojde k rekonstrukci dřevěného vnitřního schodiště včetně podest. Budou nově provedeny stávající okenní výplně. Kamenné zdivo bude očištěno, vyspraveno a nově vyspárováno. U rozhledny budou instalovány herní prvky pro děti. Partner projektu nebude v rámci projektu budovat dětské hřiště. V rámci projektu pouze osadí do prostoru před rozhlednou 5 herních prvků pro děti (houpačky, prolézačky, apod.).

Instalací herních prvků pro děti u rozhledny Tanvaldský Špičák dojde k přizpůsobení infrastruktury kulturního dědictví pro rozšíření nabídky cestovního ruchu. Realizací také dojde k rozšíření potenciálního okruhu návštěvníků, neboť rozhledna bude nově atraktivní také pro rodiny s dětmi. Tato skupina turistů navštěvuje právě takové turistické cíle, kde je zajištěno vyžití pro děti. Tato aktivita tak bude mít dopad na další skupinu návštěvníků.

Skalní útvar Karczmarz v centru Sklářské Poruby s krásným výhledem na dominantu města na Hlavním krkonošském hřebeni ? horu Jínonoš (1362 m n.m.). Rozsah prací: výstavba dvou vyhlídkových plošin, montáž mobiliáře.

Złoty Widok (Zlatá vyhlídka) je skalní útes nad údolím řeky Kamienna, s výhledem na západní část hřebenu Krkonoš. Místo navštěvované významným malířem českého původu Wlastimilem Hofmanem, který žil v letech 1947-1970 v nedalekém domě zvaném Wlastimilowka (muzeum). Rozsah prací: rekonstrukce vyhlídkové plošiny, modernizace přírodních schodů, montáž mobiliáře.

Místo naproti historické budovy železničního nádraží (1902) s krásnými výhledy na panorama Krkonoš a Wysoki Kamień tyčící se na západní straně nad Sklářskou Porubou, vrchol s nadmořskou výškou 1058 na Vysokém jizerském hřbetu. Tento překrásný výhled vítá návštěvníky Sklářské Poruby přijíždějící mj. Jizerskou železnicí. Rozsah prací: výstavba vyhlídkové plošiny včetně mobiliáře, rekonstrukce úseku pěší stezky, výstavba 24 parkovacích míst, výstavba přírodních schodů a pěší stezky, postavení osvětlení, dešťové kanalizace.

Zbojnické skály je poslední skalní útvar Vysokého jizerského hřbetu. Realizace vyhlídky navazuje na tradici tohoto místa. Před rokem 1934 zde byla dřevěná rozhledna. Umístění vyhlídky bylo naplánováno na stezce zřízené v roce 2013, která vede přírodně významnými oblastmi NATURA 2000. Rozsah prací: výstavba vyhlídkové plošiny, montáž mobiliáře.

Zatáčka nacházející se mezi Sklářskou Porubou a Świeradowem Zdrój, 180°, je místo s výjimečnými výhledy na panorama Krkonoš a Jelenohorskou kotlinu, častý turistický cíl návštěvníků města. Rozsah prací: obnova tří plošin, obnova přírodních schodů, montáž mobiliáře.

Obec Albrechtice v Jizerských horách vybuduje přístupovou komunikaci k rozhledně na stávající lesní cestě. Přístupová komunikace bude odbočovat z trasy Hřebenovky, její celková délka je 185 m. Stávající lesní cesta k vrcholu Světlého vrchu bude zbavena náletu a zpevněna. Cesta bude zachována v šíři 3 m. Podkladní vrstvy budou dosypány drceným kamenivem, povrchově odvodněny a řádně zhutněny. Povrch bude proveden z místního perku (kameniva pro úpravu povrchu cest). Po dokončení stavby rozhledny bude cesta určena pouze pro pěší turisty a cyklisty. Přístupová komunikace k rozhledně odbočuje z trasy Hřebenovky, která dále vede k Protržené přehradě a pak na hraniční přechod do Polska na Jizerce. Přístupová komunikace k rozhledně bude také nedaleko zelené turistické trasy.

V prostoru vyhlídky na skále Karczmarz je plánována realizace úseku pěší a cyklistické stezky dlouhého 120 m, který spojí vyhlídku se státní silnicí č. 3 (silnice, která vede směrem ke státní hranici s Českou republikou). Stezka pro pěší a cyklisty vede částečně po stopách historické dopravní cesty, která je památkářsky chráněna. Na tomto úseku dojde k opětovnému položení stávající dlažby na novém základu ohraničeném obrubníky. Na zbývajícím úseku bude stezka pro pěší a cyklisty postavena jako nový povrch z kamenné dlažby. Dále je v plánu osvětlení stezky, jedná se o postavení parkového osvětlení.

PolandCzech