Postup prací na akci „Rekonstrukce rozhledny Tanvaldský Špičák“

K dnešnímu dni máme na základě ukončeného výběrového řízení zhotovitele díla „Rekonstrukce rozhledny“. Je jím společnost Evosa spol. s.r.o..

Předpokládáme takovýto harmonogram postupu prací:
– 1. 4. 2022 zahájení vlastní rekonstrukce
– bude zhotoveno montážní lešení (pod ochozem pro operátory), na které bude nutné převěsit všechny anténní systémy
– následně proběhne demolice stávajícího ochozu a vnitřního schodiště
– nový ochoz pro operátory včetně střešního nástavce předpokládáme smontovat a osadit do konce května 2022
– ukončení celé rekonstrukce je plánováno k 30. 6. 2022

PolandCzech