Rekonstrukce rozhledny Tanvaldský Špičák

25. 1. 2022

K dnešnímu dni máme podepsánu Smlouvu o dílo se zhotovitelem společností Evosa spol s.r.o. Smlouva je vložena do Registru smluv a byla odsouhlasena poskytovatelem dotace.

V prvním únorovém týdnu proběhne pracovní schůzka se všemi zainteresovanými. Hlavním bodem bude projednání harmonogramu postupu prací na rekonstrukci.

Zahájení rekonstrukce je plánováno na 1. 4. 2022 a její ukončení k 30. 6. 2022.

PolandCzech