Modernizacja wieży widokowej Tanvaldský Špičák

25. 1. 2022

Na dzień dzisiejszy partner realizujący tę część projektu, TJ Bižuterie, ma podpisaną umowę o dzieło z wyłonionym wykonawcą – spółką Evosa spol. s.r.o. Umowa została wprowadzona do Rejestru Umów i została zaakceptowana przez instytucję udzielającą dofinansowania.

W pierwszym tygodniu lutego odbędzie się spotkanie robocze z wszystkimi zainteresowanymi podmiotami, którego głównym przedmiotem będzie omówienie harmonogramu realizacji prac związanych z modernizacją wieży widokowej.

Rozpoczęcie robót zaplanowano na 1 kwietnia 2022 roku a ich zakończenie na 30 czerwca 2022 roku.

PolandCzech